Gör ett riktat utskick med hjälp av filter

Vid samma steg som när du väljer vilka prenumeranter du ska skicka till, väljer du vilket filter du ska använda för att sortera ut rätt mottagare. (Steg 5 i Skicka ett utskick)

1. Markera listan som prenumeranterna i fråga är sparade i och klicka på ”+”-tecknet bredvid Apply Filter.

2. Markera det filter du vill använda.

3. Fortsätt med att göra iordning utskicket så som det beskrivs i Skicka ett utskick.