Skapa ett nyhetsbrev

1. Klicka på fliken Create/Send och sedan på Create E-mail.

 

mailRelate Create new e-mail

2. Välj hur du vill skapa det nya utskicket.

Den här guiden kommer att gå igenom de steg du tar då du vill skapa ett utskick själv, genom att använda  Use your own HTML

Copy/Paste HTML
Om du har HTML-koden för en färdig mall kan du kopiera in koden och klistra in den här, för att sedan göra utskicket genom mailRelate.

Import from web page
Om du har en färdig mall sedan tidigare sparat på en server, kan du skriva in URL:en till det dokumentet här, för att hämta ner filen till ditt konto och göra utskicket genom mailRelate.

Upload from file
Om du har en färdig mall sedan tidigare sparat på din hårddisk, kan du ladda upp filen till ditt konto och göra utskicket genom mailRelate.

Om du hellre vill använda en mall som redan finns i mailRelate, väljer du det andra alternativet, Use a Template. Beroende på vilket mailRelate paket du har köpt, kan du välja mellan flera redan färdiga mallar.

 

mailRelate Create new e-mail

3. Nu kan du göra justeringar i ditt utskick, endera genom att använda Editorn eller gå in i HTML-koden.

mailRelate Editor

 

4. Editorn innehåller de mest grundläggande och nödvändigaste funktionerna.

Editorn fungerar ungefär som ett typiskt Office-program. Du kan ändra innehållet i ditt meddelande, som titlar, brödtext, lägga till bilder, skapa länkar osv. Lägg till din text genom att antingen skriva direkt i editorn eller kopiera och klistra in från ett textdokument. Om du klistrar in formaterad text (t ex från Word), ta bort formateringen när du klistrar in i texten genom att klicka på Klistra in som vanlig text symbolen i verktygsfältet.

Några av de mest användbara verktygen i verktygsfältet är rödmarkerade på bilden.

Fet text
Klistra in som vanlig text
Ångra
Infoga/redigera en länk
Infoga/redigera en bild

 

mailRelate save e-mail

5. Glöm inte att spara och förhandsgranska ditt nyhetsbrev medan du arbetar på det!

Du klickar på Update och Preview i det nedre högra hörnet av editorn.