Reglerna som hjälper dig nå fram till dina mottagare

spam-rulesStyrkan med mailRelate är den grundliga kontrollen över alla e-postmeddelanden som skickas ut genom tjänsten. Denna kontroll skyddar dig som avsändare från risken att dina utskick hamnar i mottagarens skräppostmapp istället för inkorg. För att reglera detta ställer vi ett antal krav genom följande anti-skräppostpolicy.

mailRelate anti-skräppostpolicy

  • Trial-konton är begränsade – våra testkonton är begränsade till att endast kunna skicka till 25 adresser.
  • Dubbla bekräftelser; vi tillhandahåller de nödvändiga verktygen till våra kunder för att hantera korrekta prenumerant-/mottagarlistor genom s k dubbla bekräftelser (Dubbel Opt-in)
  • Stickkontroller av e-postmeddelanden som skickas; vår personal genomför slumpmässig granskning av e-postmeddelanden som skickas ut via tjänsten. Vi kontrollerar innehållet och ärenderaden i utskicket. Om det finns några tveksamheter så stoppas utskicket samtidigt som vi underrättar dig om att det har skett.
  • Granskning av mottagarlistor; vi tillåter inte att väldigt stora listor med mottagare laddas upp automatiskt utan godkännande och granskning av vår personal.
  • Kontroll av avsändar- och svarsinformation i utskick; vi ser till så att alla adresser som används som avsändare och svarsadresser är bekräftade.
  • En länk för avprenumeration i varje utskick måste finnas; vår tjänst söker igenom utskicken för att säkerställa att denna länk finns med. Vi ser också till så att de prenumeranter som avböjer fler utskick fortsättningsvis är markerade på så sätt.
  • Enkla och raka avtal; vi ber våra kunder bekräfta avtalstexter och förståelse för innebörden av dessa mer än en gång under utskicksprocessen.