Automatisk hantering av prenumeranter

subs

  • Enkel import och export av befintliga prenumerationslistor.
  • Möjlighet att kommunicera via API.
  • Automatisk hantering – dubbletter, studsar, avanmälningar.
  • Prenumerationsformulär som kan länkas till på din hemsida.
  • Bekräftelse vid prenumerationsanmälan per formulär.
  • Delningsbara länkar till Facebook, Twitter och LinkedIn.
  • Obegränsat antal listor där en adress kan finnas med på flera.
  • Riktade utskick med hjälp av filter eller klickhistorik.
  • Möjlighet till manuell hantering av enskilda prenumeranter.
  • Integrerad anti-skräppostpolicy.