Kontrollera länkar när du förhandsgranskar

Det går inte att kontrollera att länkar i ett utskick är korrekta, när du tittar på det i förhandsgranskningsläget.

Denna kontroll är inaktiverad för att förhindra möjligheten att förändra något då man har öppnat förhandsgranskaren.

Gör ett testutskick till dig själv och kontrollera länkarna där.