Vad gör man när ett utskick blir underkänt

Det finns ett antal skäl till att ett utskick kan bli underkänt.
Här är de vanligaste orsakerna.
Gå igenom ditt utskick och kontrollera att all information som krävs finns med.

Har du en relevant titel i ämnesraden?
Kontrollera att ditt utskick innehåller en relevant titel i ämnesraden.

Har du fyllt i en fullständig postadress?
Postbox fungerar fint.

Har du en väl synlig avregistreringslänk?
Vi kräver att alla e-postmeddelanden har en unsubscribe-länk.

Vi misstänker att du använder en köpt distributionslista
Om din distributionslista innehåller kända SPAM-trick avvisar mailRelate meddelandet.