Lägg till en bild till ditt nyhetsbrev

1. Ladda upp bilden genom att klicka på Insert/edit Link symbolen i verktygsfältet.

Klicka på knappen browse i det första popup-fönstret.

 

2. Klicka på Upload i nästa popup-fönster.

 


3. Klicka på Browse för att hitta bildfilen på din dator.

Välj den och tryck på Open och sedan Upload.

 

4. Välj din bild och klicka sedan på Insert.

 

5. Lägg till eventuella inställningar för bilden.

Du kan också skriva in en bildbeskrivning, ange bilden position, lägga till ett mellanrum osv. innan du infogar bilden.

För att ändra inställningarna vid ett senare skede, väljer du bara bilden i meddelandet och klicka på Insert/edit symbolen i verktygsfältet igen.