Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google. Det är en gratistjänst som gör det möjligt för webbadministratörer att spåra aktiviteter på deras webbplatser. Tjänsten registrerar hur många besök en hemsida har varje dag, hur många av dessa som är unika besökare, varifrån besöken kommer, vilka trafikkällor som driver mest trafik, hur lång tid besökarna spenderar på sidan, hur många sidor besökarna tittar på i genomsnitt med mera.

Läs mer: http://www.google.com/analytics/

Integration med mailRelate

Viktigt: Om du vill använda Google Analytics Integration måste du redan ha ett Google Analytics konto. När du schemalägger ett utskick får du vid steg 4 möjlighet att aktivera kopplingen till Google Analytics. Rutan ger en förhandsvisning av hur en webbadress från ditt utskick kommer att se ut. Notera att {{{blast_id}}} kommer att ersättas med ett ID-nummer som motsvarar ditt utskicks ID vilket skapas då utskicket är levererat. Med den här funktionen kan du sedan i Google Analytics se hur många besökare som öppnat ditt utskick och från vilken länk de kommit från innan de öppnat ditt utskick.