Gör ett riktat utskick till just de som verkligen är intresserade

Skapa en ny lista utifrån de som har klickat på en länk i ett tidigare utskick. Förslagsvis skicka dem ett erbjudande som de troligen kan nappa på, eftersom de tidigare visat intresse.

1. Gå in på Reports och klicka på det utskick du vill hämta e-postadresser från.

 

2. Klicka på Unique Clickers.

Du finner det i mitten på den högra sidan. Klicka på själva rubriken Unique Clickers.

 

3. Klicka på Add to List

Nu får du möjlighet att lägga till adresserna i en redan skapad lista eller skapa en helt ny lista som du sedan kan göra ett riktat utskick till.