Skillnaden mellan Unique View och View?

Unique View representerar det totala antalet personer som har tittat på ditt meddelande.
Om du t ex har 2 unika vyer och fyra views betyder det att två personer har tittat på meddelandet två gånger.

Din unika klick (unique clicks) visar det totala antalet personer som har klickat på länken, medan klick visar det totala antalet gånger länken har blivit klickad. Om du t ex skickat meddelandet till fem personer och var och en av dem har klickat på en länk två gånger, skulle du få 5 unika klick och 10 vanliga klick.