Förklaring av leveransrapporten

Din leveransrapport (Delivery Report) kan nås genom att klicka på fliken Delivery Report, när du har gått till Reports och sedan klickat på ett av dina utskick. Rapporten skapas efter 24 timmar och innehåller en lista på domäner som meddelandet har skickas till, om det finns några blockeringar eller filter för någon domän samt hur du i så fall kan lösa detta.

Leveransrapporten är en bra källa att gå till om du någon gång får ovanligt många tillfälliga studsar (soft bounces). Nedan kommer följande avsnitt av rapporten att förklaras mer i detalj.

  • Totals breakdown – Totalt antal skickade e-postmeddelanden samt antalet studsar
  • Bounce reports – De vanligaste orsakerna till studsade utskick
  • Domains with highest number of bounces – Domäner med flest antal studsar
  • Specific Domain Bounce Back Details – Detaljerad lista över orsak/lösningar på studsar

Totals breakdown

Enligt uppgifterna på bilden har det sammanlagt skickats 12 557 e-postmeddelanden, 11 729 har levererats och 828 har studsat tillbaka.

1

Bounce reports

Nedan ser du anledningar till varför en del meddelande inte har levererats. På den första raden visas att 189 av 828 utskick (eller 22,8% av det totala antalet) har studsat tillbaka utan att ange någon anledning till varför.

2

Domains with highest number of bounces

Här får du veta vilka domäner det är som har det högsta antalet studsar. I exemplet ser du t ex att av totalt 447 meddelanden till domänen aol.com har du fått tillbaka 29 studsar.

3

Specific Domain Bounce Back Details

Längre ner i leveransrapporten får du en mer detaljerad förklaring till studsarna. Detta listas per domän. I exemplet kan du se att samtliga 29 studsar från aol.com kom tillbaka med samma felmeddelande, nämligen det att användarna aldrig har loggat in på sina konton på aol.com.

4