Få en lista över de som har klickat en länk

De som öppnar dina utskick och klickar på dess länkar är oftast de som är mest villiga att nappa på ett erbjudande. Så här skapar du en lista för ditt riktade utskick.

  1. Gå till Reports.
  2. Klicka på ämnesraden på det aktuella utskicket under rubriken Sent.
  3. Klicka på rapportern Unique Clickers till höger.
  4. Klicka på Export to Spreadsheet och välj vad du vill exportera ut till en lista.
  5. Hämta hem listan genom att klicka Download.