Archive | Kampanjer

Hur lägger jag till en bild med hjälp av biblioteket?

Om du vill inkludera en bild i ditt utskick kan du länka till filer som ligger på din hemsida, eller välja att spara dina bilder i ditt Image Library.

Så här lägger du in en bild:

 • Klicka på bilden (eller bild + text) i Email Campaign Builder för att lägga till en bild.
 • Håll över bildblocket och klicka på Edit. Detta kommer att öppna bilduppladdningsmenyn på vänster sida.

Du kan välja att ladda upp en bild från din dator, klistra in en bildadress eller välja en från Image Library

Alla bilder som laddas upp från datorn kommer att läggas till i ditt Image Library för framtida bruk.

0

Finns det Social Media integration?

WebbPlatsen erbjuder för närvarande två typer av social media integration – en för att dela din kampanj och den andra för att lägga till följa länkar till dina Facebook- eller Twitter-sidor.

Dela din kampanj


Med Social Media Toolbar kan du lägga in en verktygsfält överst ditt utskick, så att mottagarna kan vidarebefordra detta till en vän, dela den på Facebook eller Twitter. För att infoga den klickar du bara på Insert Social Media Toolbar under Advanced Options när du skapar din kampanj.

 

Lägg till följ-länkar i en kampanj


En social media-sektion finns endast tillgänglig i Optimized Templates. Klicka bara på Facebook / Twitter-ikonen under Add section för att infoga detta i din kampanj. För att redigera länkarna,håll markören över varje ikon och lägg till URL:en till din sociala mediesida.

0

Hur lägger jag till personliga fält i min kampanj?

 • Vissa default fält skapas automatiskt med alla listor och kan inte redigeras eller raderas, till exempel:
  Kontakt ID
 • E-postadress
 • Prenumerationsdatum

Lägg till ett anpassat fält i din kontaktlista


 • Öppna listan som du vill använda
 • Klicka på Manage List Structure på vänstra menyn. Du kommer att se standardfält som redan är tillgängliga (Kontakt ID, Email, Registreringsdatum) som automatiskt skapas genom att ta in informationen när du registrerade dig för ditt konto. Dessa kan inte tas bort eller redigeras, eftersom de används av systemet för att spåra abonnentinformation.
 • För att skapa ett nytt fält, klicka på Add A New Field
 • Anpassade fält kan inte ha skiljetecken, specialtecken eller mellanslag.
 • Beroende på fälttyp kan du namnge och välja en fälttyp:
 • Text
   – Namn och annan textinformation (Fältnamn och Innehåll i fältet får inte överstiga 255 tecken, inklusive mellanslag)
 • Nummer
  – Telefonnummer, ålder mm
 • Datum
  – Födelsedag, årsdag mm

Använda ett anpassat fält i en kampanj


När ditt anpassade fält har skapats kan det användas som personligt innehåll i din kampanj. Detta kan inkluderas i antingen ämnesraden eller innehållet.

Om du vill lägga till personliga fält i din kampanj kan du antingen skriva dem manuellt eller använda rullgardinsmenyn i redigeraren.

Kom ihåg: Om du lägger till taggen manuellt, kom ihåg att taggen måste matcha fältnamnet exakt.

”Hej [Förnamn] Här är din veckouppdatering!”

skulle bli:

”Hej John, här är din veckovisa uppdatering!”

Du kan också använda taggen [email], som tar mottagarens e-postadress och lägger in den i kampanjen:

”Detta e-postmeddelande skickades till [email], som begärts.”

skulle bli:

”Det här e-postmeddelandet skickades till email@domain.com, som begärts.”

Obs! Kontrollera att dina fält innehåller data annars kommer själva taggen att visas. * Test i förhandsgranskning (De 20 första kontakterna i din lista visas) * Test genom att skicka ett mail till dig själv

Du kan också använda fallback-fält om ingen data finns tillgänglig.

För avancerade användare


Du kan också arbeta med våra default merge tags, tillgängliga via rullgardinsmenyn Item i redigeraren.

0

Hur anger jag en annan svarsadress i min kampanj?

Att lägga till en annan svarsadress är ett sätt att få svar på ett e-postmeddelande till en annan e-postadress.

För att ange en annan svarsadress, lägg till den i fältet som markeras med different reply-to när du skapar din kampanj. Om du lämnar fältet tomt skickas svar till den e-postadressen som du angav i fältet ”From” när du skapade din lista.

Att ange en annan svarsadress är särskilt användbar när du vill att svar ska skickas till en grupp människor i stället för en viss person och vice versa eller när du skickar på uppdrag av en tredje part.

0

Hur schemalägger jag min kampanj?

Bara vanlig kampanjer kan schemaläggas för att gå ut vid ett senare tillfälle. Autoresponders, recurring campaigns och A / B split test har alla sina egna (och något annorlunda) schemaläggningsmekanismer.

När du når Schedule or Send i kampanjskapande processen har du möjlighet att skicka din kampanj direkt eller schemalägga den för senare. Du har två kalenderår (det aktuella året och nästa) för att planera leveransen av din kampanj. Välj en viss tid och klicka på Schedule.

0

Hur kopierar jag en kampanj?

För att kopiera en kampanj, leta reda på önskad kampanj och klicka på duplicate-knappen. Du kommer då bli uppmanad att namnge din nya kampanj.

Den här funktionen duplicerar kampanjmallen, innehållet och kontaktlistan som ursprungligen valdes.

Du kan ändra kontaktlistan, kampanjinformation, innehåll och mall.

Den här funktionen är särskilt användbar om du gillar en kampanjstruktur och vill använda den mer än en gång.

0

Hur tar jag bort en kampanj?

Du kan bara ta bort kampanjer som fortfarande finns i utkastsläge.

Så här tar du bort ett utkast:

 • Leta reda på kampanjen under fliken Campaigns
 • Klicka antingen på knappen Delete bredvid kampanjnamnet eller gå till kampanjen för att granska det och klicka på alternativet märkt ”This campaign is a draft. If you want to delete it, click here”.

Väntande kampanjer kan inte raderas eller arkiveras, eftersom de tekniskt sett fortfarande är på gång.

Om du vill ta bort levererade kampanjer från fliken Campaigns skapar du en mapp och arkiverar den.

Endast levererade kampanjer kan arkiveras.

0

Hur skapar jag ett utskick?

Innan du börjar, se till att du redan har skapat en lista.

Du kommer inte kunna starta processen om du inte har minst en aktiv lista som innehåller minst en giltig mottagare.

För att skapa en ny kampanj, gå till fliken Campaigns och klicka på Create New Campaign i menyn till vänster.

Du har fyra alternativ att välja mellan (gratis eller provkonton har bara tre):

 • Vanlig kampanj – En kampanj som en nyhet eller meddelande
 • Auto-responder – Ett automatiserat e-postmeddelande som skickas för en engångshändelse som att prenumerera på en lista eller baserat på ett datumfält i en kontaktlista
 • Recurring campaign – En kampanj som skapas för att köras i regelbundna, angivna intervaller, som ett grattis på födelsedagen
 • A / B split-test – En kampanj som låter dig testa två olika avsändarnamn / avsändaremail, ämnesrader eller unikt e-postinnehåll

Ge din kampanj ett namn och välj den lista du skickar den till. Beroende på vilken kampanj du valde att skapa, kommer informationen nedan att variera något. För detta exempel använder vi en vanlig kampanj.

Under The recipients får du en fullständig bild av alla dina kontaktlistor, tillsammans med detaljer som hur många mottagare varje lista har, när den skapades och om den innehåller några grupper.

I nästa steg anger du ytterligare kampanjinformation.

Ange din kampanjs ämne (det här visas som ämnesrad i inkorgarna för mottagarna), avsändarens namn och e-postadress och om det finns ett alternativt svar på e-post (det här är användbart om mottagarna vill kontakta någon direkt).

Avancerade alternativ är tillgängliga för erfarna användare – det inkluderar att aktivera / inaktivera spårningsklick, öppnas och lägga till spårningsmekanismer från tredje part som Google Analytics.

Använd Email Campaign Builder för att bygga både HTML and Text versioner av din kampanj.

0

Skapa en kampanj

I Email Campaign Builder kan du enkelt lägga till och ta bort avsnitt från ditt utskick, skapa ett färgschema, redigera vanlig text, använda avancerade HTML-lägen och testa din kampanj allt från ett enda fönster.

Obs! Alla ändringar sparas varannan minut.

Sektioner


Avsnitten innehåller en mängd olika komponenter: fristående bilder, bild + text, fristående text eller flera interaktiva element som QR-koder, Google Maps och sociala medier.

Lägg till
För att lägga till ett avsnitt i ditt utskick, klicka på miniatyren i den aktuella sektionen. Detta lägger automatiskt till det längst ner i utskicket.

Flytta / ta bort
Flytta eller ta bort ett avsnitt från ditt e-postmeddelande genom att svänga över sektionen för att be om positionsmenyn. För att flytta en sektion upp eller ner i mallen, klicka bara på pilarna tills du når önskad plats. För att ta bort avsnittet klickar du på papperskorgen.

Redigera
För att redigera en sektion, sväng över området för att redigera knappen ska visas.

Genom att klicka på den visas redigeringsmenyn på vänster sida. Kom ihåg att Spara dina ändringar!

Välj färgschema


Här kommer du att kunna ändra färgschema för ditt utskick – det här inkluderar din kampanjbakgrund, titelfärg, länkfärg, textfärg och bakgrundsfärg i innehållet.

 • Klicka på change colors under Choose Color Scheme för att visa menyn.
 • Välj färgfältet i varje alternativ för att visa färgpalett. Du kommer att kunna se färgförändringen i realtid i din e-postdesign och i färgpalett samt den tidigare färgen som används, vilket gör det enklare att jämföra förändringar.

Redigera vanlig textversion


Enkel textversion av ditt utskick visas när prenumeranter inte kan visa HTML-versionen. Du kan manuellt lägga till text eller klicka på Generate from HTML för att få systemet att göra det för dig (vissa formatering kan fortfarande vara obligatoriska). Kom ihåg att trycka på Save för att hålla dina ändringar.

Automatisk sparning är nu aktiverad på alla kampanjer som redigerats med den nya redigeraren. Läs mer om automatisk spara och bläddra i tidigare versioner.

Ange avancerat redigeringsläge


Avancerat redigeringsläge tillåter dig att visa och redigera HTML-källkod, samt redigera e-postkampanjer i WYSIWYG-läget*. Användning av HTML-läget rekommenderas endast för avancerade användare.

Obs! Våra mallar är optimerade för e-postklienter. Om du ändrar koden kan vi inte garantera att mallarna fungerar korrekt.

Med WYSIWYG-läget växlar du till en ny redigeringsvy. Du kommer att förhindras att använda innehållsdelar som finns tillgängliga i grundredigeraren.

När du väl har övergått till ett redigeringsläge kan du inte återgå till kampanjbyggaren. Om du är en avancerad användare och bara vill arbeta i HTML-läge klickar du på kryssrutan för att alltid vara standard i HTML-källäge i din kampanj.

Testa din kampanj


Skicka själv ett test-e-postmeddelande för att förhandsgranska din utskick.

Om du vill ha testversioner av dina HTML- och vanlig text-e-postmeddelanden skickas till dig individuellt klickar du på lämplig kryssruta. Annars skickas de som ett sammanslaget e-postmeddelande (du kommer sannolikt att se HTML-versionen av ditt email i din inkorg i det här fallet).

 • WYSIWYG = What You See Is What You Get
0

Hur utvärderar jag mitt utskick?

I ditt konto kan du hålla koll på HTML och vanliga textklick (vem som klick på vad och hur många gånger, öppningsfrekvens, studsar och spamklagomål.

Bounces och spam klagomål övervakas som standard.

Spårning av klick och öppningsfrekvens är aktiverat som standard när din kampanj skapas, men du har möjlighet att slå på och av med ett enda klick.

Så här inaktiverar du spårning:

När du skapar en kampanj/utskick  under Campaign Details hittar du ett område längst ner på sidan med etiketten Advanced Options. Här har du möjlighet att inaktivera HTML-klick, vanliga textklick och öppningsfrekvens.

Du kan även följa din kampanj med Custom Tracking Tool eller med Google Analytics. Om du vill spåra med Google Analytics väljer du det enkelt från rullgardinsmenyn. (Om det inte finns tillgängligt, kontakta support). UTM-parametrar till varje länk i kampanjen läggs till, så att du kan spåra klick på din webbplats som härrör från din kampanj.

0