Hur lägger jag till en bild med hjälp av biblioteket?

Om du vill inkludera en bild i ditt utskick kan du länka till filer som ligger på din hemsida, eller välja att spara dina bilder i ditt Image Library.

Så här lägger du in en bild:

  • Klicka på bilden (eller bild + text) i Email Campaign Builder för att lägga till en bild.
  • Håll över bildblocket och klicka på Edit. Detta kommer att öppna bilduppladdningsmenyn på vänster sida.

Du kan välja att ladda upp en bild från din dator, klistra in en bildadress eller välja en från Image Library

Alla bilder som laddas upp från datorn kommer att läggas till i ditt Image Library för framtida bruk.