Kan jag skicka till flera listor samtidigt?

Nej, du kan inte skicka till flera listor samtidigt.

För att du ska kunna säkerställa dina listors äkthet och minska risker (t.ex. spamklagomål eller studsande e-postmeddelanden), bör du bara använda en huvudlista, delad i grupper.

Flera språk


Varje lista kan bara ha ett språk Om du har en flerspråkig kontaktdatabas måste du skapa en lista per språk du skickar till.

Obs! Om du ändrar språket i listan behöver du också redigera Bekräftelse– och Välkommen-meddelandet manuellt.

Kom ihåg att dessa inte kan redigeras i ett provkonto.