Hur undviker jag spamklagomål?

Mottagare som flaggar ditt mail som ”Spam” eller ”Skräp” har störst inverkan på ditt rykte som avsändare. Det är viktigt att du undviker detta genom att leverera bra och relevanta kampanjer till mottagare som vill ta emot den.

För att undvika detta bör du:

  • Använd aldrig en köpt adresslista, eller liknande
  • Idealiskt sett borde mottagarna ha valt att prenumerera på utskicken. Kontrollera i alla fall att du har ett direkt förhållande till varje enskild adress på din lista – dvs. undvika att skicka på uppdrag av tredje part
  • Gör din registreringsprocess klar, förklara vad någon registrerar sig för, när de kommer att börja ta emot e-postmeddelanden och hur ofta de kan förvänta sig att höra från dig. Du kan även inkludera den här informationen i bekräftelsemeddelandet som du skickar.
  • Använd ett konsekvent avsändarnamn och e-postadress
  • Använd en ämnesrad som korrekt beskriver innehållet i ditt e-postmeddelande
  • Bekräfta/genomför begäran om avprenumeration omedelbart
  • Följ reglerna för CAN SPAM och spamlagarna i landet du bor i
  • Håll din lista uppdaterad
  • Återaktivera ej gamla adresser
  • Skicka e-post regelbundet

Om du följer alla dessa regler har du en bra start. För att göra sakerna ännu bättre ska din lista (och de meddelanden du skickar till dem) segmenteras och ditt innehåll ska vara målinriktade.