Hur lägger jag till en grupp i min lista?

Grupper hjälper dig att sätta samman användare i en kontaktlista baserat på en uppsättning kriterier som du definierar. Genom att separera användare från en enda lista i grupper kan dina e-postkampanjer vara mer fokuserade och du kan förfina ditt innehåll för specifika typer av prenumeranter.

För att skapa en ny grupp från en lista klickar du på listnamnet, följt av Manage Groups i menyn till vänster.

På följande sida klickar du på Create a Group. Här definierar du regeln där du ska segmentera din lista.

I följande exempel har vi valt att strömma en kontaktlista till användare som har ”gmail” som ett e-postkonto. Vi har namngiven listan och lagt till följande regler:

E-post måste innehålla gmail

Du får se det totala antalet mottagare som finns i listan som visas bredvid gruppnamnet.

Kom ihåg:

  • Du kan ange så många kriterier eller regler som du vill ha en viss grupp.
  • Du kan också skapa så många grupper som du vill ha för en viss lista. Detta hjälper dig att separera och rikta utskick i enlighet med detta.
  • Om du skapar grupper baserat på ett datumformat måste det vara: ÅÅÅÅ-MM-DD

När gruppen har skapats ser du den tillgänglig i din kontaktlista. Du kommer också att kunna redigera gruppnamnet, reglerna, visa antalet prenumeranter, engagemangsprocent och sista gången gruppen användes.