Redigera ett formulär?

Vårt system låter dig integrera prenumerera och skriva ut formulär för en specifik kontaktlista direkt till din webbplats. Medan vi tillhandahåller en mycket grundläggande form kan du ytterligare anpassa den genom att lägga till radioknappar, kryssrutor och rullgardinsmenyer.

Den viktigaste regeln att följa är att ”Inmatningsnamnet” är exakt samma som det fält du har skapat i din lista. Detta gör att ditt personliga fält kan fyllas ut med vilket värde du vill läggas till.
Radioknappar

<input type = ”radio” /> definierar en radioknapp. Med radioknappar kan en användare bara välja ett av ett begränsat antal val. Till exempel:

<Form>
Kön
<input type = ”radio” name = ”Kön” värde = ”man” /> Man <br />
<input type = ”radio” name = ”Kön” värde = ”kvinnlig” /> Kvinna
</ Form>

Detta gör det möjligt för abonnenten att välja från värdena Male eller Female – som automatiskt fyller i fältet i din lista.

Det kommer att se ut så här i din form: