Hur ditt anmälningsformulär kan se ut

Här nedan ser du exempel på hur dina olika formulär som hanterar en anmälan av en ny prenumerant kan se ut.
Anmälningsformuläret kan du länka till från din hemsida, dina nyhetsbrev mm.

Tänk på följande innan du bestämmer vad du vill ha med i dina formulär

  • Vilka fält ska vara obligatoriska fält i formuläret för anmälan till utskick? Obligatoriska fält är markerad med en asterisk.
  • Ska det finnas med andra fält i formuläret, fält som ska anses som frivilliga att fylla i?
  • Ska den som anmäler sig även kunna välja vilken adresslista hon/han vill vara registrerad på? eller ska enbart en adresslista finnas? Dvs. kommer du göra ett och samma utskick till samtliga? eller kommer du göra många olika utskick till olika adresslistor? (segmentering av e-postadresser kan göras med hjälp av listor och/eller filter)

ANMÄLAN TILL ETT NYHETSBREV

1. När någon vill anmäla sig till ditt nyhetsbrev och klickat på länken till ditt anmälningsformulär visas följande

mR_SignUp1

I vårt exempel är enbart e-postadressen obligatorisk att fylla i, men man får möjligheten att fylla i sitt namn om man vill.
Adresslistan som heter AVG Antivirus.se är redan markerad. Det går bra att klicka ’Bekräfta anmälan’ på en gång.
Om man även vill ha information om AVG Business, behöver man aktivt klicka i en bock i rutan framför listans namn.

2. När man har klickat på ’Bekräfta anmälan’ visas följande meddelande i webbläsaren

mR_SignUp2

3. Samtidigt mottar personen följande e-postmeddelande

mR_SignUpmail1

”Vänligen bekräfta…” står i e-postmeddelandets ämnesrad.
Där du i exemplet nu ser {{{activation}}} visas en webbadress i e-postmeddelandet.

4. När denna länk klickas visas följande bekräftelsemeddelande i webbläsaren

mR_SignUp3

5. Samtidigt mottar personen följande e-postmeddelande som en slutlig bekräftelse

mR_SignUpmail2

”Välkommen till vårt utskick!” står i e-postmeddelandets ämnesrad.
Om man klickar på länken ”Redigera profil” får man möjlighet att ändra på sina prenumerationsinställningar och uppdatera sina kontaktuppgifter.


STANDARDFORMULÄRET FÖR ANMÄLAN

Samtlig text i formulär och e-postmeddelanden går självklart att omformulera.
Här ser du en bild på hur vårt standardformulär ser ut.

mr_SignUpDef1

  • Du kan även skapa egna fält till ditt formulär.
  • Med Email Format kan man välja om man vill ta emot formaterade utskick från dig eller om man föredrar att enbart få dem som ren text utan bilder och annan formatering. Detta krävs att du även har skapat en ren text version av ditt utskick, vid steg 1 c Text Version.
  • Det går även att lägga till flera adresslistor i formuläret. Då får man välja själv vilken information man är intresserad av att ta del av från dig. Om du däremot aldrig tänkt att du ska skicka olika information till dina prenumeranter, är det onödigt att skapa olika listor.