Skapa ett fält

Add a field in mailRelate

1. Gå till Subscribers och fliken Fields.

 

Add a field in mailRelate

2. Skapa ett datafält vid Add database field. Fyll i dess namn och vilken funktion den ska ha.

Klicka sedan på Add för att spara fältet.
Text field/area: ett textfält att fylla i
Select: rullgardinsmeny
Radio: radioknapp, man kan bara välja en av alternativen
Checkbox: man kan markera flera rutor

 

Add a field in mailRelate

3. Gå in på edit för att redigera fältet för att välja attribut till fältet.

Om du t ex valt Select, lägger du till de olika alternativen du vill ha i rullgardinsmeny vid Add Option längst ner.
Klicka på Save changes när du är klar.

Add a field in mailRelate