Skapa fler formulär

1. Klicka på fliken Forms och sedan Create Form.

Ange ett namn för formuläret, en beskrivning och välj om du vill använda double eller single opt när formuläret ska användas. Double opt innebär att den som fyller i formuläret måste bekräfta sin medverkan genom att svara på ett mejl som skickas ut per automatiskt till dem. Vi rekommenderar att du använder double opt.

 

2. Välj fält till formuläret.

Använd rullgardinsmenyn vid Add Field för att välja vad för slags  information som du vill samla in med hjälp av formuläret.
För att göra ett fält tvingande, markera kryssrutan vid  Required till höger.

 

3. Välj vilka av dina listor som formuläret ska vara en del av.

Välj vilken/vilka av dina listor du vill att formuläret ska vara kopplat till i rullgardinsmenyn Add List.
Vid Membership till höger om varje lista väljer du om prenumeranten redan ska vara markerad eller inte i formuläret, eller om prenumeranten ska bli medlem i listan automatiskt utan att behöva agera själv.
När du har gjort dina val trycker du på Create längst ner.