FAQ Prenumeranter

Vilka filformat kan mina adresslistor vara i när jag laddar upp dem?

Filen måste vara i .txt (text) eller .csv (kommaseparerad) format (dvs adresslista.txt eller adresslista.csv).

Det vanliga är att .txt filer är tab separerade och .csv kommaseparerad. Välj det alternativ som använts då din fil sparats.

Vad händer med dubbletter av e-postadresser vid uppladdningen?

Dubbletter kommer inte att laddas upp. mailRelate söker automatiskt efter och ignorerar eventuella dubblerade e-postadresser i din fil under uppladdningen.
När en lista har importeras kan du läsa dig till hur många dubbletter det fanns i din fil vid Duplicates in File.

Jag får meddelandet Email address has already been taken när jag lägger till en ny adress

Anledningen till att du får detta är att den e-postadress som du försöker lägga till redan finns i systemet. Om du vill lägga till en befintlig adress till en ny lista gör följande.

  1. Gå till Subscribers.
  2. Sök efter e-postadressen i sökrutan.
  3. Klickar på redigera till höger om adressen du hittat.
  4. Till höger markerar du kryssrutan för de listor som du vill att adressen ska tillhöra.
  5. Klicka sedan Save Changes längst ner till vänster.

Antalet adresser stämmer inte med antalet adresser när jag gör ett utskick, varför?

Siffran som visas på sidan Subscribers omfattar alla abonnenter – Aktiva, ej aktiva, obekräftade och de som valt att avsluta sin prenumeration. Vid ett utskick kommer meddelandet enbart skickas till aktiva adresser.

Vad innebär Merge matched records? När ska jag välja det?

Med merge matched records innebär det att systemet slår ihop matchande information vid import av adresslistor. Detta kan ske då en av adresserna du importerar redan finns på ditt konto. Om du sätter ett kryss i rutan kommer den importerade dubblettens information skriva över den som redan finns på kontot.

Hur kan prenumeranter uppdatera sin profil? ändra sin e-postadress?

Prenumeranter kan uppdatera sin profil genom att klicka på länken Uppdatera profil / avregistrera (Update profile /Unsubscribe form) som finns med i varje utskick från mailRelate.

OBS! Det är inte möjligt för en prenumerant att byta sin e-postadress i formuläret. Endera gör du bytet åt personen i fråga, eller så ber du prenumeranten att avregistrera sin gamla e-postadress och sedan anmäla sin nya e-postadress som en ny prenumerant.

Kan en adress finnas med på flera listor?

Svar ja. Vid en import av en adresslista får du möjligheten att välja vilken/vilka listor adresserna ska importeras till. Du kan även uppdatera en enskild adress genom att söka efter den och sedan ändra vilka listor adressen ska tillhöra.

Kan jag avregistrera en enskild adress manuellt?

Ja, det kan du.

  1. Gå till Subscribers.
  2. Sök efter e-postadressen i sökrutan.
  3. Klickar på redigera till höger om adressen du hittat.
  4. Till höger vid Opt-Status väljer du Unsubscribed.

Kan jag ta bort adresser från min databas?

Nej du kan enbart avsluta prenumerationen. Orsaken till detta är att de som valt att avsluta sin prenumeration inte ska kunna raderas från systemet och sedan åter importeras som aktiva adresser igen. enbart de som vill ha utskick ska få utskick när man använder mailRelate. Läs mer i vår anti-skräppostpolicy om detta.

Kan jag söka efter en prenumerant utan att söka efter just e-postadressen?

Nej, inte för tillfället. Däremot kan du exportera ut en lista till en fil och söka efter personen i filen istället.

Får jag ett e-postmeddelande när en ny prenumerant har registrerat sig?

mailRelate skickar inte ut denna information. Däremot kan du gå till Subscribers på ditt konto och listan du ser visar de senaste registrerade adresserna och där kan du även se datumet då de har registrerats.

Får även de nyimporterade kontakterna utskicket som jag redan har schemalagt?

Om jag t ex schemalägger ett utskick idag, som ska skickas om 3 dagar och lägger sedan till en ny e-postadress i morgon. Kommer den nya e-postadressen ta emot utskicket som går iväg om 3 dagar?

Svar ja. Däremot är det inte säkert att siffran på antalet mottagare kommer att vara det samma som visades då utskicket schemalades, eftersom prenumeranter kan anmäla sig eller avregistrera sig från listan innan utskicket går iväg. Det är först efteråt som man i rapporten kan se hur många mottagare som fick utskicket.