Ändra en prenumerants profil

1. Klicka på fliken Subscribers.
2. Sök efter e-postadressen till en prenumerant som du vill uppdatera.
3. Klicka på länken edit och du kommer åt prenumerantens profil.

Du kan utföra följande ändringar

  • Prenumerantens e-postadress.
  • Den demografiska informationen.
  • Byta Opt-Statusen från t ex active till unsubscribed.
  • Ange om prenumeranten ska få utskick HTML-formaterade eller bara som ren text.
  • Vilken/vilka lista/or prenumeranten ska tillhöra.

OBS!
En unsubscribed eller inactive prenumerant får ALDRIG ändras till active utan prenumerantens uttryckliga medgivande.
En unsubscribed prenumerant ska också raderas ur mailRelate. Ta för vana att radera dessa en gång per månad.

Radera individuellt:
Öppna Subscribers > Klicka på Advanced och välj Unsubscribed i listan > Klicka på Search.
Klicka på edit på prenumeranten och på Delete subscriber till höger.

GDPR (personuppgiftslagen) föreskriver uppgiftsminimering, läs mer här.