”Noreply” är Aldrig Bra

Avsändare som använder ett ”noreply @”  som från-adress ger intrycket att de inte bryr sig om feedback.

Email är ett tvåvägs kommunikationsmedel; att använda noreply @ kan hindra viktig återkoppling av kunder, speciellt om du inte uppger andra kontaktvägar i utskicket.

Hur ”noreply @” påverkar leverans


  • Dessa utskick är mer benägna att flagga som SPAM.
  • Använda en noreply @ adress har förknippats med att minska läsning/öppning av utskick, fler som avprenumererar och mer klagomål om Spam.

Steg att ta innan du slutar använda en ”noreply @”


  • Bestäm vem/vilka utskicken kommer att skickas ifrån. Ditt varumärkes namn som en del av avsändarens namn är en bra idé, liksom att använda en mänsklig eller relevant avdelning

Exempel:

Jane, Ditt företag – jane@dindoman.se

Fakturering, Ditt företag – fakturering@dindoman.se

  • Skicka ett mail som informerar dina kunder/prenumeranter om att du kommer att ändra din ”från” adress inom kort:
    • Nämn vad den nya adressen kommer att vara
    • Uppmuntra dem att lägga till det till sina säkra avsändare eller kontaktlista
    • Nämn att du välkomnar feedback, kommentarer och … svar