4. Spåra din framgång

Få reda på hur din kampanj går på din kontrollpanel.

Framgångsrika kampanjer karaktäriseras av höga öppningar och klick, och lite studsar, avprenumerationer och SPAM-klagomål.

Opens:


  • Andel personer som öppnat e-postmeddelandet.
  • Bra frekvens för öppna är mellan 15% – 40%.
  • Du kan påverka detta genom att vara en känd avsändare, skriva en tydlig rubrik och ha en bra pre-header-text.

Clicks:


Bounce:


  • En studs uppstår när en kampanj inte levereras till en mottagare.
  • Bör aldrig överstiga 1%

Unsubscribes:


SPAM:


  • Det populära namnet på oönskad kommersiell e-post. Vi kan bara mäta klagomålen för specifika leverantörer av internetleverantörer, men alla internetleverantörer spårar SPAM-klagomål och det totala antalet klagomål påverkar din avsändarrykte.
  • Bör aldrig överstiga 0,25%