Hur lägger jag till en bild med hjälp av bildbiblioteket?

Om du vill inkludera en bild i din kampanj kan du länka till filer som är värd på din egen webbplats, eller välja att värd dina bilder i ditt konto Image Library.

Så här infogar du en bild:

  • Klicka på bilden (eller bild + text) i Email Campaign Builder för att lägga till en bild i din kampanj.
  • Håll över bildhållaren och klicka på Edit. Detta kommer att leda till bilduppladdningsmenyn på vänster sida.

Du kan välja att ladda upp en bild från din dator, klistra in en bildadress eller välja en från Image Library.

Alla bilder som laddas upp från datorn kommer att läggas till i Image Library. för framtida bruk.

No comments yet.

Kommentera