Hur ställer jag in min tidszon?

Varje användare kan justera sin tidszon om den är annorlunda än den som ställts in som standard.

VIKTIGT ANMÄRKNING: Slutanvändarens tidszon påverkar tiden som e-postmeddelanden är inställda att skickas, oberoende av vilken tid huvudkontot kan vara inställt på. När du tittar på ett konto visas det i tidszonen i förhållande till den aktuella användarens tidszon.

För att ändra din tidszon klickar du på ditt namn längst upp till höger menyalternativ och klickar på Account Settings

Ställa in tidzon