Beställ mailRelate

 • Användarvillkor

  Uppdaterad 2014-08-11

  Denna e-posttjänst har utvecklats för att göra det möjligt för er att kommunicera med prenumeranter som på eget initiativ har valt (dvs. uttryckligen gett sitt tillstånd) att ta emot information från ert företag. Det är inte tillåtet att använda vår tjänst för att skicka oönskad e-post eller "spam"/skräppost. Vi respekterar anti-spam lagar och ber er att agera därefter. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Denna tjänst får således inte användas för att skicka e-post till personer som inte har valt att få information via e-post från ert företag.

  Alla e-postmeddelanden måste uppfylla följande krav:
  - Meddelandet ska skickas från en giltig adress (tjänsten kontrollerar detta).
  - Ert företagsnamn, adress, stad, postnummer och telefonnummer måste vara angivet.
  - Länken för att avsluta sin prenumeration måste visas tydligt (tjänsten kontrollerar detta).
  - En prenumerants önskan att avsluta måste fullföljas. En e-postadress som har valt att avsluta skall inte få fler e-postmeddelanden.

  Vi förbehåller oss rätten att kontrollera e-postadresser genom att kontakta mottagare för att kontrollera att de har gett sitt tillstånd att ta emot e-post från ert företag. Denna tjänst innehåller alla de verktyg som behövs för att bygga och underhålla en e-postlista med enbart bekräftade adresser. Denna tjänst tillåter er att importera befintliga listor med e-postadresser. De e-postadresser som importeras måste tidigare ha bekräftat att de vill ta emot meddelanden från ert företag. Tjänsten innehåller funktioner som gör det enkelt för användare att hantera listor med bekräftade prenumeranter och enbart skicka e-post till de som önskar få det. Om vi tar emot klagomål över att ni har skickat oönskade e-postmeddelanden genom denna tjänst, kommer vi att undersöka detta. Om vi upptäcker att tjänsten används för att skicka e-post till mottagare som inte har godkänt det eller till mottagare som tidigare har sagt upp sin prenumeration, kan vi avsluta ert konto med omedelbar verkan.

  Lägga till nya prenumeranter: Tjänsten innehåller en bekräftelse funktion för import av nya adresslistor. Endera med enkel eller dubbel bekräftelse, där dubbel innebär en extra bekräftelse som skickas automatiskt till de som anmäler sig till ert nyhetsbrev. Bekräftelsen som skickas från ert konto till nya medlemmar får inte innehålla reklam eller något som uppmanar till annan handling än att bekräfta sin prenumeration.

  Importera prenumeranter: Det är enbart tillåtet att importera prenumeranter som tidigare har bekräftat att de vill få utskick från er. Det är inte tillåtet att importera prenumeranter som tidigare sagt upp sin prenumeration. Det är inte under några som helst omständigheter tillåtet att importera prenumeranter från köpta adresslistor.

  Enstaka utskick: Det är inte tillåtet att använda denna tjänst för ett enda utskick till en adresslista som sedan raderas från kontot, varefter en ny lista skapas. Ett konto måste vara bestående och innehålla en permanent adresslista där nya prenumeranter tillkommer eller tas bort, manuellt eller per automatik med hjälp av formulär.

  Innehåll: En del innehåll (både ämne och innehåll) får inte skickas via denna tjänst under några omständigheter. Detta inkluderar följande, men är inte begränsat till: vinstdrivande spel, vadslagning, pornografi/sexuellt innehåll, läkemedelsannonsering eller budskap som t ex "bli rik snabbt" och "bli ekonomiskt oberoende".

  Frekvens: Mottagarna ska inte få mer än två (2) unika meddelanden per dag.

  Leverans: Vi förbehåller oss rätten att inte leverera e-post, utan att ange att vi inte levererar, om användarvillkoren har brutits eller att utförd handling enligt vår egen bedömning har inverkat negativt på tjänsten. Vi erbjuder ingen kredit om detta inträffar.

  Om ni inte lyckas följa ovannämnda användarvillkor kommer ert konto avslutas med omedelbar verkan. Inga tidigare erlagda avgifter som betalas till oss kommer att krediteras.

mR-bloggbild

mailRelate Startpaket

 • Samtliga funktioner ingår
 • 500 st e-post/mån

mailRelate Standard

 • Samtliga funktioner ingår
 • 1 anpassad mall ingår
 • 2000 st e-post/mån

mailRelate Proffs

 • Samtliga funktioner ingår
 • 4 anpassade mallar ingår
 • 5000 st e-post/mån

mailRelate Premium

 • Samtliga funktioner ingår
 • Vi gör alla utskick åt dig
 • 5000 st e-post/mån