Presentationer av de olika funktionerna

Här har vi samlat alla bildspel där vi presenterar några av mailRelates alla funktioner.
Det kommer successivt fyllas på med fler.

 

Skapa nyhetsbrev och gör ett utskick på några minuter


   • Klicka på fliken Campaigns > CREATE A CAMPAIGN och välj vilken kampanj/utskick du vill göra.
   • Namnge kampanjen (internt namn) > välj till vilken kontaktlista du vill skicka > Next step.
   • Ge kampanjen det namn som kommer synas för mottagaren. Ange från-namn, från-adress och svarsadress om annan än från-adressen > Next step.

  • Välj om du vill använda en av dina importerade mallar,
  • eller en av de mallar som redan finns.

  • Det finns mängder med färdiga mallar att välja bland.

  • Importera en bild till ditt bildbibliotek.
  • Infoga bilden till ditt nyhetsbrev.

  • Lägg till t ex text- bildblock. Här ser du även andra block, sociala medier och karta mm

  • Text lägger du till och redigerar, precis som i en vanlig ordbehandlare i rutan till vänster.

  • Länka en text till en hemsida,
  • Länka en e-postadress till ett e-postprogram

  • Ta bort eller flytta avsnitt med text och bild i mallen.

  • Gör utskicket personligt med en hälsningsfras och mottagarens förnamn.
  • Förhandsgranska medan du jobbar, klicka på Preview högst upp i det högra hörnet.

  • Gör en textversion av utskicket till de som inte kan ta emot HTML-formaterad e-post.
  • Skickas det till ett ärendehanteringssystem, är detta vanligt.

 

Automatisk hantering av prenumeranter

 • 2_prenumerationer_import


  • Importera en adresslista eller manuellt en i taget.
 • 3_prenumerationer_export1


  • Exportera enbart den information som du vill ha.
  • Aktiva prenumeranter eller de som valt att avsluta, samt de fält som är intressanta mm.
 • 4_prenumerationer_exportera


  • Du kan göra en export på alla eller enbart välja en eller flera listor.
  • Vill du t ex enbart exportera de som bor i Göteborg, väljer du ut dem med ett filter.
 • 5_prenumerationer_listor


  • Skapa olika listor för olika sorts utskick.
  • Skapa t ex en lista för viktig information till din kunder och en annan för erbjudanden.
  • En prenumerant kan vara medlem på flera listor.
 • 6_prenumerationer_filter


  • Med filter kan du segmentera en utskickslista.
  • Du kan t ex välja ut de som nyligen blivit prenumeranter.
 • 7_prenumerationer_fields


  • Klicka på Fields för att skapa egna fält som du kan använda i dina formulär.
  • Enkla fält eller flera varianter av valmöjligheter.
 • 8_prenumerationer_networkba


  • Social Networking Bar läggs till högst upp på alla utskick när de skickas.
  • Detta gör det enkelt för dina prenumeranter att dela, gilla, re-tweeta det.

 

Skicka säkra och problemfria utskick

 • 1_blast_kontaktuppg


  • Fyll i den e-postadress som utskicket ska komma ifrån.
  • Följt med din postadress.
  • Fyll i en svarsadress för e-postmeddelandet.
 • 2_blast_mottagare


  • Välj vilken lista du ska skicka till. Du kan välja flera.
  • Använd ett filter för att enbart skicka till vissa adresser i en lista.
 • 3_blast_subject


  • Skriv in text för utskickets ämnesrad.
  • Välj att spåra vilka länkar som har besökts eller använd Google Analytics.
  • Välj Social Bar så mottagaren kan dela med sig, gilla och re-tweeta utskicket.
 • 4_blast_skicka


  • Gör ett direkt testutskick till dig själv.
  • Gör utskicket nu med en gång.
  • Schemalägg det till senare.

 

Gör uppföljning och se vad dina utskick kan leda till

 • 1_statistik_info


  • Information om hur utskicket mottagits.
  • Vem som har öppnat det och vilka länkar som har klickats.
 • 2_statistik_overview


  • Diagram över leverans och uppgifter på antal öppnade utskick.
  • Uppgifter på hur många som har öppnat utskicket från Sociala Nätverk.
  • Hur många som har klickat på länkar i utskicket.
 • 3_statistik_deliveryReport


  • Detaljerad leveransrapport med studsar och slutgiltig leveransstatus.

   

 • 4_statistik_undelivered


  • Se vilka e-postadresser som inte fått utskicket och varför.
  • Exportera adresserna.
 • 5_statistik_viewHistory


  • Diagram över hur många som har öppnat utskicket.
  • Hur många gånger utskicket har öppnats och hur många som är unika mottagare.
  • Se hur många som har öppnat utskicket från Facebook, Twitter och LinkedIn.
 • 6_statistik_uniqueviewer


  • En lista över vilka som har öppnat utskicket och när, samt hur många gånger.
  • Exportera en lista över de adresser som har öppnat utskicket.
  • Skapa en ny lista med de adresser som har öppnat utskicket.
 • 7_statistik_klickhistorik


  • Se hur många klick som har gjorts, hur många av dem som är unika.
  • Se vilka länkar som har klickats, hur ofta och av vem.
  • Exportera en lista över de e-postadresser som har klickat på länkar.
 • 8_statistik_videoWidget


  • Se hur många som har tittat på videoklippet och när.