Archive | Support

Hur skapar jag en kontaktlista?

Innan du skickar din första kampanj måste du ha minst en aktiv lista med minst en giltig mottagare.

Under fliken Contact lists ser du antalet aktiva listor, prenumeranter, antalet skickade e-postmeddelanden och engagemangsprocenten.

För att skapa en ny kontaktlista, klicka på knappen Create Contact List till vänster.

Detta öppnar ett popup-fönster där du kan ge din kontaktlista ett namn, ange ett avsändarnamn (vem användarna kommer att se e-postmeddelandena kommer från) och en avsändar-e-postadress (även din svarsadress till e-postadressen). Klicka på Create för att slutföra processen.

Alla listor skapas automatiskt som double opt-in. Även om vi rekommenderar att du behåller den här inställningen, kan du ändra det här.

Så här lägger du till en enda kontakt i din lista:


Så snart du har skapat din nya lista kan du börja lägga till kontakter genom att klicka på Add contacts i vänstra menyn.

Du kommer att bli ombedd att bekräfta att du har tillåtelse från mottagaren att lägga till dem i din lista. Det är viktigt att du förstår att WebbPlatsen följer antispamlagar och tolererar inte någon form av spam.

Markera kryssrutan och gå till nästa steg.

På följande sida klickar du på Add A Single Contact på vänster sida och anger den e-postadress du vill lägga till i din lista. Om du har några personliga fält på din lista visas de här.

När mottagaren väl har lagts till ser du den under listan aktiva prenumeranter.

Du kan också importera flera kontakter till en lista som en CSV.

0

Hur utvärderar jag mitt utskick?

I ditt konto kan du hålla koll på HTML och vanliga textklick (vem som klick på vad och hur många gånger, öppningsfrekvens, studsar och spamklagomål.

Bounces och spam klagomål övervakas som standard.

Spårning av klick och öppningsfrekvens är aktiverat som standard när din kampanj skapas, men du har möjlighet att slå på och av med ett enda klick.

Så här inaktiverar du spårning:

När du skapar en kampanj/utskick  under Campaign Details hittar du ett område längst ner på sidan med etiketten Advanced Options. Här har du möjlighet att inaktivera HTML-klick, vanliga textklick och öppningsfrekvens.

Du kan även följa din kampanj med Custom Tracking Tool eller med Google Analytics. Om du vill spåra med Google Analytics väljer du det enkelt från rullgardinsmenyn. (Om det inte finns tillgängligt, kontakta support). UTM-parametrar till varje länk i kampanjen läggs till, så att du kan spåra klick på din webbplats som härrör från din kampanj.

0

Mitt utskick gick till skräpmappen, varför?

Det finns flera faktorer som kan skicka ditt email till din skräpmapp istället för direkt i din inkorg. Kontrollera följande för att förbättra leverans:

Innehåll


 • Undvik överanvändning av ”SPAM” -ord (Free !, spelrelaterade termer, för många utropstecken, STORA BOKSTÄVER i tid och otid)
 • Se till att din textversion matchar din HTML-version.

Bild-till-text-förhållande


 • Högst 40% av utskicket bör vara utgjort av bilder. Vi rekommenderar att du har flera, mindre bilder med tydliga, beskrivande alternativa texter. Detta kommer att hjälpa till genom att:
  • Förhindra att e-postmeddelandet flaggas som spam
  • Uppmuntra människor att visa bilder (vilket ger dig mer exakta rapporter)
  • Hjälper att ladda upp e-postmeddelanden
 • Minst 60% av utskicket bör vara utgjort av text
 • Bilder bör ej rör varandra/sitta ihop
 • Minst 400 tecken i text enligt lagen om antispam måste alla e-postmeddelanden innehålla någon form av text (även om det är en enkel ”hej”).

Se till att du är känd som en legitim avsändare


 • Följ bästa praxis och använd en dubbel opt-in-process. Testa ditt formulär genom att anmäla dig till nyhetsbrevet och se vart det landar.
 • Se till att dina mottagare lägger till dig i deras vitlista eller adressbok.
 • Se till att dina mottagare klickar på ”Visa alltid bilder från den här avsändaren” – vilket låter e-posttjänsten veta att du är en betrodd avsändare.
 • Använd din egen domän
 • Bekräfta din e-postadress
0

Vad är skillnaden mellan en HTML- och en vanlig Textkampanj?

HTML står för HyperText Markup Language. Det är sättet att webbsidor och e-postmallar är kodade så att texten formateras och bilder läggs till.

Vanlig Text (Plain Text) är vanlig text, utan speciella formateringsalternativ som fetstil, kursiv, understrykning eller speciella layoutalternativ.

Hur påverkar detta din kampanj?


E-postmeddelanden kan tas emot och ses i både HTML- eller Plain-Text-format. Beroende på vilken e-postklient eller särskilda inställningar dina mottagare använder kan eller kanske en HTML-kampanj inte visas.

Viktigt: Att ha en vanlig textversion med samma innehåll som HTML-versionen bidrar till att förbättra dina e-posters leverans.

Om HTML är känt kommer din mottagare att kunna se kampanjen med bilder, text och mönster som du kanske har valt när du skapade din kampanj.

Om HTML inte känns igen (vilket kan hända om mottagaren öppnar e-postmeddelandet på en mobiltelefon, till exempel) är det viktigt att ha en vanlig textversion av din kampanj så att en e-postklient kan visa den.

Kom ihåg: Vanliga textutskick är inte lika lätt spårbara.

 • Ha många länkar och uppmuntra människor att klicka på dem
 • Din vanliga textversion kan innehålla webbadresser, till exempel http: // och ftp: //
 • Försök att begränsa tecknen i längden på webbadresser – allt över 80 tecken kommer att leda till att webbadressen bryts.

Vad ska man göra


 • Generera en vanlig textversion baserad på din HTML-version genom att klicka på Generate from HTML i avsnittet Edit plain-text version i Email Campaign Builder. Ytterligare formatering krävs fortfarande.
 • Om du vill veta vilken HTML-kod som passar bäst för specifika e-postklienter kan du referera till databasen E-poststandarder
0

Redigera ett formulär?

Vårt system låter dig integrera prenumerera och skriva ut formulär för en specifik kontaktlista direkt till din webbplats. Medan vi tillhandahåller en mycket grundläggande form kan du ytterligare anpassa den genom att lägga till radioknappar, kryssrutor och rullgardinsmenyer.

Den viktigaste regeln att följa är att ”Inmatningsnamnet” är exakt samma som det fält du har skapat i din lista. Detta gör att ditt personliga fält kan fyllas ut med vilket värde du vill läggas till.
Radioknappar

<input type = ”radio” /> definierar en radioknapp. Med radioknappar kan en användare bara välja ett av ett begränsat antal val. Till exempel:

<Form>
Kön
<input type = ”radio” name = ”Kön” värde = ”man” /> Man <br />
<input type = ”radio” name = ”Kön” värde = ”kvinnlig” /> Kvinna
</ Form>

Detta gör det möjligt för abonnenten att välja från värdena Male eller Female – som automatiskt fyller i fältet i din lista.

Det kommer att se ut så här i din form:

0

6. Sätt din prägel på det

Ditt Bekräftelse- och Välkommen-meddelanden kommer att vara det första intrycket som dina prenumeranter får om ditt nyhetsbrev. De är också ställen att hälsa på kunder och be dem att läggas till i sin lista över säkra avsändare. Båda e-postmeddelandena är förinstallerade och skickas automatiskt.
Du kan naturligtvis redigera dessa så de passar ditt företag och mottagarna bättre. Man ändrar dessa separat för varje kontaktlista vilket möjliggör ännu bättre anpassade meddelanden per lista.

Redigering av Bekräftelsemail:

 • Klicka på fliken Contact lists och klicka på listan du vill redigera.
 • Klicka på Manage Emails i vänstra menyn.
 • Under Subscription Confirmation Email har du möjlighet att förhandsgranska och redigera både HTML- och textversioner av e-postmeddelandet, skicka ett test och aktivera / avaktivera det.
 • Click on Edit Email and redigera.
  Men vad du än gör, behåll [CONFIRM LINK]
  
 • Gör ändringarna i vanlig textversion också: klicka på ”Text” fliken och redigera på lämpligt sätt.
 • Skicka ett test och se till att allt visas som du vill ha det.

Redigering av Välkomstbrevet:

 • Klicka på fliken Contact lists och klicka på listan du vill redigera.
 • Klicka på Manage Emails i vänstra menyn.
 • Under Welcome Email har du möjligheten att förhandsgranska och redigera både HTML och textversioner av e-postmeddelandet, skicka ett test och aktivera / inaktivera det.
 • Klicka på Edit Email och anpassa det som du vill. Kom ihåg:
 • Säg hej!
 • Det här är ett utmärkt tillfälle att be dem att lägga till dig i sin lista över säkra avsändare
 • Be dem att aktivera att visa bilder från dina utskick
 • Berätta för dem hur ofta de kan vänta sig att höra från dig
 • Viktigast, säg Tack!
 • Gör ändringarna i vanlig textversion också: klicka på ”Text” fliken och redigera på lämpligt sätt.
 • Skicka själv ett test och se till att allt visar hur du vill ha det.

Obs! Välkomst- och bekräftelsemail kan inte redigeras på ett provkonto.

Avancerad HTML-användare? Du kan klistra in HTML direkt i e-postmeddelandena.

0

7. Gör det personligt

En av de bästa delarna om e-postmarknadsföring är att du snabbt och enkelt kan rikta in dig till specifika grupper av personer. Dessutom kan du personifiera varje utskick så att relevant information visas. För att göra detta måste du börja med att skapa en blankett som är skräddarsydd för dina behov.

Avancerad HTML-användare? Du kan skapa ett helt anpassad formulär.

Få den information du behöver:


För att ditt formulär ska kunna återspegla den information du behöver, måste du lägga till fält i din lista.
Lägga till ett fält manuellt

 • Klicka på fliken Contact list och klicka på listnamnet.
 • Klicka på Manage List Structure på vänstra menyn.
 • Klicka på knappen Add a new field
  • Ge fältet ett namn (”kattägare”)
Note: 
Fields must be alpha-numeric, with no spaces or special characters or punctuation.
  • Välj typ av fält som detta är (text, siffror eller datum)
  • Klicka på Skapa
  • Upprepa vid behov

Obs! Undvik att be om för mycket information: du vill inte att dina kunder måste fylla i så mycket information att de kommer att bli uttråkad och helt enkelt inte prenumerera istället. Håll det mellan 3 eller 4 fält.

Lägga till ett fält via en CSV-uppladdning

  • När du laddar upp en lista kommer du att kunna matcha fält.
  • Kolumnrubriker i din CSV-fil visas under Fält.
  • Du kan då välja att behålla eller inte behålla med radioknappar.
   Du kan välja ett fält som du tidigare skapat eller ge fältet ett nytt namn (textrutan fylls automatiskt i med namnet från din fil som du kan skriva över)

Hitta formuläret


 • Klicka på fliken Contact list och klicka på listnamnet.
 • Klicka på Manage Forms på vänstra menyn.
 • I avsnittet Manage Forms:
 • Klicka på Grab the HTML code
 • Markera allt, kopiera och klistra in på din webbplats.

ELLER

 • Klicka på Link to the online form
 • Kopiera länken
 • Dela länken på din Facebook-sida eller skicka den på Twitter.

Obs! Varje fält i din kontaktlista visas på ditt formulär.

Nu när ditt formulär är upprättat och dina fält är på plats, är det dags att använda informationen för att skicka riktade e-postmeddelanden.

Skapa grupper


För att förbättra engagemanget med din kontaktlista skapar du grupper i din lista enligt vanliga funktioner i din lista och skickar innehåll som är direkt relevant för deras intresse.

0

Välkommen till ditt nya e-postmarknadsföringskonto!

Här är våra rekommendationer för att komma igång:

1. Skapa din kontaktlista


Importera din befintliga lista eller börja från början med våra formulär för webbplatser och sociala medier.

2. Förbered ditt första utskick


Skapa ditt första utskick, hur det ser ut och vad du vill säga det.

3. Innan du skickar: Checklista över saker att verifiera


Trefaldig kontroll av allt innan du skickar till dina kunder.

4. Spåra din framgång


Se vad graferna på din kontrollpanel betyder.

5. Din nästa utskick


Du har bländat dina prenumeranter en gång – gör det igen med bra innehåll.

6. Sätt din prägel på det


Visa din personlighet i Bekräftelse- och Välkomst-meddelandet.

7. Gör det personligt


Rikta ditt meddelande för bästa inverkan.

Ordlista


Förteckning över nyckelbegrepp om e-postmarknadsföring i allmänhet och CakeMail specifikt.

0

Vad är ett ”Välkommen email”

Ett välkomstmeddelande är ett valfritt e-postmeddelande som du kan välja att skicka till nya prenumeranter som använder ett anmälningsformulär.

E-postmeddelandet skickas omedelbart om din lista är en single opt-in eller när de har bekräftat sin e-postadress om din lista är en double opt-in.

E-postmeddelandet som är förinställt på ditt konto ser ut så här:

För att konfigurera och redigera ditt välkomstbrev, öppna din kontaktlista och klicka på Manage Emails i vänstra menyn.

Under Welcome Email har du möjligheten att förhandsgranska och redigera både HTML och textversioner av e-postmeddelandet, skicka ett test och aktivera / inaktivera det.

Några bra saker att ha i din välkomst email


 • Din logotyp
 • Bekräftelse: Ett kortmeddelande som bekräftar att de har lagts till i listan.
 • Håll vad du lovar: Om du lovade något som en bonus för att anmäla dig till nyhetsbrevet, är det här det bästa stället att tillhandahålla det – en länk till en e-bok, en kupongkod som de kan lösa in eller detaljer om en speciell händelse som du är värd för ska finnas i  ditt välkommen email.
 • Var kontaktbar: Ge dem en kontakt som de kan höra av sig till – även om det bara är via e-post.

 

0