Enstaka större utskick i mailRelate

Om ni vid något enstaka tillfälle behöver skicka fler e-postmeddelanden en månad så kan ni just den månaden använda er av en större utskicksmängd genom att tillfälligt uppgradera tjänsten.

Kostnaden för detta är månadskostnaden för den större tjänsten; detta uppgraderar inte tjänsten för resterande avtalsperiod och medger inte heller avrop av andra funktioner som ingår i den större tjänsten.

Har ni redan mailRelate Proffs eller mailRelate Premium så kan ni permanent eller tillfälligt utöka antalet e-postmeddelanden, se ”Utökad volym” under Priser.